Your address will show here +12 34 56 78

ACOPERIȘ DIN TABLĂ DE CUPRU

Decizia de a face un acoperiș fălțuit din cupru oferă arhitectului libertate deplină în ceea ce privește creația, iar rezultatul este de-a dreptul spectaculos. Cuprul este un material versatil ce se comportă foarte bine atât la prelucrări manuale cât și la prelucrări mecanice. Cuprul oferă o durabilitate pe care orice alt acoperiș din metal nu o poate îndeplini.

Folosirea cuprului și a tablei din cupru are o istorie îndelungată în arhitectură. Și în zilele noastre există încă multe clădiri de mai multe secole cu structuri nobile din cupru încă „funcționale”, deoarece acest material este nu numai decorativ și prețios dar în același timp și extrem de durabil și fiabil. 
La sfârșitul secolului al XIX-lea suntem martorii îndeplinirii „culturii cuprului” și în țara noastră. În spatele acestui fenomen era înflorirea generală a arhitecturii, a construcțiilor, a artizanatului însă, schimbările istorice, iar mai târziu concepția lipsită de pretenții au împiedicat înrădăcinarea aceastei tradiții. În deceniile din urmă folosirea cuprului ca material de construcție a fost strâns limitată, standardele și prescripțiile tehnice specifice referitoare la cupru au apărut numai în anii 90.
În general se poate spune că folosirea cuprului este aproape identică cu tratarea altor metale (ca de ex. zinc, oțel acoperit cu zinc) folosite în industria construcțiilor. Însă trebuie să fie acordată o atenție deosebită diferențelor provenite din caracteristicile specifice ale materialului și respectării stricte ale diferitelor soluții arhitecturale. 
  • Text Hover
Dorim să vă convingem despre faptul că acest material: 
  • Cuprul ar putea să aibă rol important nu numai în renovarea celor mai valoroase clădiri și monumente istorice ci și pe scară mult mai largă. 
  • Cu dezvoltarea tehnologiei, producția cuprului și a produselor din cupru a devenit mai ieftină ceea ce duce la o folosință pe o scară mai largă a acestuia. 
  • Învelirea structurilor cu tablă din cupru poate fi un element decorativ frumos al unei clădiri noi sau renovate, atât pe toată suprafața, pe fațadă sau ca structură complementară a substratului de acoperiș.
  • Tabla din cupru poate avea un rol deosebit în zilele noastre deoarece este ușor de modelat și oferă soluții optime formelor dinamice, deosebite ale arhitecturii contemporane.
  • Poate fi adaptat foarte bine lucrărilor arhitecturii din prezent, care tinde să arate sincer structurile și caracteristicile materialelor folosite.
  • Este un material natural, perfect reciclabil care are o viață aproape eternă. 
  • Proprietatea caracteristică a cuprului este că suprafața se oxidează încet ca reacție la efectele climatice, cu trecerea timpului se formează așa-numita patină.
  • Patina se compune din diferite săruri de cupru, de aceea componența și culoarea ei depinde în mare parte de componentele atmosferice care diferă de la o regiune la alta. 
  • Text Hover