Regulament concurs:
În căutare de ACOPERIȘURI & FAȚADE în armonie cu natura 2023

Art. 1. Organizator
1.1. Organizatorul campaniei “În căutare de ACOPERIȘURI & FAȚADE în armonie cu natura 2023” este SC Georoof Solutions SRL, cu sediul social în șos. București, nr. 10, Buzău, jud. Buzău, înmatriculată la Reg. Com cu nr. J10/2016/1994, având CUI RO1149320.

Art. 2. Locul și durata concursului

2.1. Campania se desfășoară în perioada 01.03.2022-01.12.2023, pe întreg teritoriul României.

Art. 3.. Dreptul de participare

3.1. Concursul se adresează persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani la începutul campaniei, cu domiciliul/reședința în România și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

Trebuie să aibă în proprietate individuală sau coproprietate o construcție (pentru care poate face dovada cu un act de proprietate), pentru care a achiziționat începand cu 01.01.2022 un sistem complet de acoperiș Georoof (șindrilă din lemn de stejar sau șindrilă din lemn de salcâm sau cedru), tranzacție dovedită de către participant prin factura fiscală și dovada plății.

Participantul va folosi pentru înscriere formularul electronic de înscriere publicat pe georoof.ro, care va fi automat trimis în baza noastră de date.

Orice participant are dreptul să se înscrie o singură dată cu un singur acoperiș Georoof. 

Art. 4.  Obiectul concursului și condiții de desfășurare

4.1.  Obiectul campaniei este Acoperișul Georoof finalizat si montat; după finalizare acoperișul va fi fotografiat fie de către proprietar, arhitect sau montator, fie de un reprezentat al societății (director de vanzari, director tehnic). Pozele si documentele de înscriere vor fi centralizate în perioada campaniei la Departamentul Marketing al SC Georoof Solutions SRL.

4.2. În momentul achiziționării sistemului de acoperiș Georoof, fiecare cumpărător poate accesa formularul de înscriere de pe georoof.ro/concurs. În urma completării acestui formular clientul devine participant al concursului.

4.3.  În momentul finalizării acoperișului participantul va putea solicita prezența unui reprezentant Tegola, imputernicit pentru a face fotografii acoperișului și a le trimite la Departamentul Marketing al societății.

4.4.  Criteriile de departajare între participanți vor ține seama de:

 • Estetica acoperișului
 • Complexitatea proiectului – folosirea a elementelor și alegerea unor structuri și stratigrafii complete vor reprezenta un criteriu de departajare între participanți.
 • Corectitudinea montajului – vor fi jurizate doar acoperișurile care respectă indicațiile manualului tehnic de montaj al șindrilei din lemn Georoof, validate și aprobate de către Directorul Tehnic sau Reprezentantul de Vânzări Georoof.
 • Folosirea tuturor elementelor menționate în art. 3.1. în cazul în care unul dintre materialele menționate mai sus este înlocuit, ne rezervăm dreptul de a descalifica participantul.

4.5.  Formularele de înscriere pentru care NU au fost trimise fotografii până la 01.12.2022 nu mai sunt considerate valide și, prin urmare, nu vor fi incluse la selecția câștigătorilor.

Art. 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1. Prin înscrierea la prezenta campanile participanții sunt de acord ca datele lor cu caracter personal precum și pozele acoperișurilor înscrise în concurs să fie folosite de catre SC Georoof Solutions SRL în mass media locală și la nivel național în diverse scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți. Georoof Solutions își rezervă dreptul de a fotografia acoperișul sau fațada înscrise în concurs, cu acordul proprietarului, și de a folosi fotografiile în scopuri publicitare ulterioare.

5.2. Tuturor participanților la această Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001. Prin furnizarea datelor personale și a fotografiilor imobilelor aflate în concurs participanții sunt de acord să fie înscriși în baza de date a Georoof Solutions, consimțind astfel posibilitatea ca datele lor să fie prelucrate și în scopuri statistice sau de publicitate. În cazul în care, din diverse motive, participantul nu mai dorește să figureze în baza de date a Georoof Solutions, acesta poate înainta o solicitare scrisă sau trimisă prin email pentru a solicita în mod expres ștergerea datelor sale personale din baza de date.

Art. 6. Premii și desemarea câștigătorilor

6.1. În cadrul campaniei “În căutare de ACOPERIȘURI & FAȚADE în armonie cu natura 2023” vor fi acordate urmatoarele premii:

Locul 1:

 • 1000 Euro/Proprietar
 • 1000 Euro/Participant
 • 1000 Euro/Arhitect

Locul 2:

 • 500 Euro/Proprietar
 • 500 Euro/Participant
 • 500 Euro/Arhitect

Locul 3:

 • 300 Euro/Proprietar
 • 300 Euro/Participant
 • 300 Euro/Arhitect

6.2.  Desemnarea câștigătorilor se va face după încheierea campaniei, respectiv  01.12.2023, în urma întrunirii Comisiei de analiza Georoof Solutions împreună cu juriiul de arhitecți care vor face selecția câștigătorilor ținând seama de condițiile mai sus enumerate, iar lista câștigătorilor va fi publicată pe site-ul www.georoof.ro și pe pagina de Facebook a companiei până cel tarziu la 15.01.2024.

6.3.  Organizatorul va contacta prin e-mail sau telefon câștigătorii desemnați, folosind datele de contact furnizate de aceștia în formularul de înscriere.

6.4.  Validarea câștigătorilor se va face doar pe baza unui document valabil de identitate, carte de identitate sau pașaport.

Art. 7. Taxe si impozite

7.1.  Participarea în cadrul prezentului concurs nu implică niciun fel de costuri pentru participant.

7.2.  Părțile iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 77, aliniatul 4 din Codul Fiscal, veniturile obținute de câștigătorii concursului cu o valoare mai mare de 600 lei sunt impozabile.

Art. 8. Litigii

8.1.  În cazul unei dispute privid validitatea unei înscrieri, decizia comisiei desemnate de Organizator este definitivă.

8.2.  Prin participarea la această campanie, participanții sunt de accord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor organizatorilor.

8.3.  Eventualele litigii apărute între organizator și participant se vor rezolva pe cale amiabilă; în cazul în care acest lucru nu va fi posibil se va aplela la organele abilitate pentru soluționarea litigiului.

8.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Campaniei și va face public acest lucru prin intermediul website-ului www.georoof.ro

8.5.  Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit pe website-ul www.georoof.ro, de unde poate fi descărcat pentru completare, sau completat on line și transmis prin e-mail la concurs@tegola.ro.

Art. 9. Întreruperea sau anularea concursului

9.1  Prezentul concurs poate fi înterupt sau anulat fie în urma deciziei unilaterale a organizatorului, fie în caz de forță majoră (catastrofe naturale, regim de război, decizii adoptate de autorățile civile sau alte evenimente similare).

Art. 10.  Clauze finale

10.1.  Prin înscrierea la concursul “În căutare de ACOPERIȘURI & FAȚADE în armonie cu natura 2023” participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și sunt de acord ca atât numele cât și proiectele participante la concurs să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți.

10.2.  Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care anumiți clienți nu pot participa la concurs, dacă această situație se află în afara controlului pe care Georoof Solutions îl poate exercita. Aceste circumstanțe se pot datora dificultăților tehnice ce pot afecta conexiunile la Internet, funcționarea defectuoasă a e-mailului, întreruperi de energie electrică care pot afecta și întrerupe temporar funcționarea website-ului sau e-mailului comunicate.

 

Organizatorul concursului ”În căutare de ACOPERIȘURI & FAȚADE în armonie cu natura 2023”

SC Georoof Solutions SRL

CONTACT

Dacă ai nevoie de orice informații legate de site-ul, produsele sau serviciile Georoof Solutions ne poți contacta la adresa office@georoof.ro.

Dacă:

 • vrei să afli mai multe detalii despre informațiile din această pagină
 • vrei ca datele tale din baza noastra de date sa fie sterse  
 • vrei să ne trimiti o sugestie de imbunatatire 
 • sau dacă vrei sa reclami un produs

Te rugăm să ne scrii la adresa de email office@georoof.ro sau contactează-ne la numărul de telefon +4 0723.377.000 (tarif normal).

Inspirație pentru tine

®

Buzău

Șos. București, 10
120226, BZ, România

Proiect

Vrei să lucrăm împreună?

Înregistrează-te la newsletter

Trimitem un singur newsletter lunar cu noutăți și oferte, dedicat specialiștilor și pasionaților de acoperișuri, fațade și sisteme pluviale.

© Copyright 2022 GEOROOF - În armonie cu natura

Toate drepturile rezervate.