Your address will show here +12 34 56 78
TERMENI ȘI CONDIȚII
de utilizare al site-ului www.georoof.ro

 

GEOROOF SOLUTIONS S.R.L. este o companie privată românească (numită în continuare GEOROOF), înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J10/194/2018, CUI 18540739. 
Georoof.ro este site-ul deținut și administrat de GEOROOF SOLUTIONS SRL.

TERMENI ȘI CONDIȚII

Dreptul de copyright
Întreg conținutul site-ului georoof.ro incluzând, dar fara a se limita la: date, texte, stiri, grafică, desene, fotografii, ilustratii, poze, logo-uri, servicii si orice mentiuni, respectiv aranjarea lor așa cum este definit în prezenta secțiune de Termeni și Condiții, este proprietatea GEOROOF SOLUTIONS și poate fi utilizat de terți doar cu acordul acesteia.
GEOROOF SOLUTIONS își păstrează toate drepturile (inclusiv dreptul de autor, mărcile înregistrate, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitoare la informațiile furnizate prin sau pe acest website.
GEOROOF SOLUTIONS își rezervă dreptul de a opera modificări în conținutul site-ului, inclusiv structură, texte, imagini, produse, servicii, de a actualiza sau modifica Termenii și condițiile de utilizare și Politica de Confidențialitate a georoof.ro, fără a face vreo notificare prealabilă.
Informațiile, ofertele și imaginile plasate pe site-ul georoof.ro sunt folosite exclusiv în scop de informare si prezentare și nu reprezintă o obligație contractuală a Georoof.

Folosirea site-ului – Utilizatorii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile conținute pe website numai în interes personal sau numai cu indicarea sursei. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate în acest website, de către orice altă persoană, fără acordul scris prealabil al GEOROOF SOLUTIONS.
Nu este permisă utilizarea acestui website într-un mod care ar împiedica folosirea acestuia de către alți utilizatori de internet, care ar putea conduce la punerea în pericol a funcționării acestui website și/sau care afectează informațiile furnizate pe sau prin acest website sau a software-ului pe care se bazează.
Orice încercare de orice natură de modificare a informațiilor din prezentul website, precum și realizarea de link-uri, fără acordul scris prealabil din partea GEOROOF SOLUTIONS, dă dreptul GEOROOF SOLUTIONS de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.
GEOROOF SOLUTIONS își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă prevederile din prezentul document. GEOROOF SOLUTIONS își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii website-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.
GEOROOF SOLUTIONS nu îşi asumă răspunderea pentru eventuala infectare a sistemului dumneavoastră cu viruşi informatici, obligaţia de a verifica securitatea sistemului dumneavoastră informatic revenindu-vă integral.
Completarea și trimiterea de către client a oricărui formular pe site-ul georoof.ro este echivalentă cu citirea și acceptarea de către acesta a tuturor termenilor si conditiilor din prezentul text.
Toate relațiile între GEOROOF SOLUTIONS și client sunt reglementate de Termenii și Condițiile și Politica de Confidențialitate în vigoare a site-ului georoof.ro.
Utilizatorii / Clientii acestui site sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare următoare.
In cuprinsul prezentului document, urmatorii termeni folositi cu majuscule sau "bold" vor avea, daca din context nu rezulta altfel, intelesurile specificate mai jos:

Utilizator reprezintă persoana fizică și/sau juridică care accesează site-ul georoof.ro în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termenii și Condițiile de utilizare ale site-ului georoof.ro, indeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare și/sau are acces la informațiile (text, imagini, formulare, produse, servicii, informații, contacte, etc.) de pe site-ul georoof.ro și/sau obținute prin intermediul telefonului, email-ului, punctelor de lucru fizice precum și prin orice altă sursă de comunicare disponibilă.

Client este utilizatorul ce plaseaza o cerere (oferta, contact) sau inițiază in alt mod solicitarea serviciilor prestate de Intermediar, inclusiv prin telefon, email, retele de socializare, chaturi specializate, comunicare directa cu reprezentantul Intermediarului in punctul de lucru al acestuia.

Utilizare abuzivă reprezintă utilizarea site-ului georoof.ro într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Intermediarului.

Cererea de contact – cererea prin care Clientul solicită Georoof să fie contactat pentru a primi răspuns la solicitarea indicată de acesta. În rezultatul trimiterii cererii de contact către Georoof, Clientul poate fi contactat de către un reprezentant al Georoof (angajat sau mandatar) prin oricare din căile de comunicare disponibile (telefon, email, rețele de socializare, chaturi specializate) pentru a confirma informațiile livrate, precum și pentru a solicita informații suplimentare în cazul în care acestea sunt necesare pentru soluționarea solicitării Clientului. Georoof își rezerva dreptul să lase cererea de contact a Clientului fără atenție, fără nici o obligație față de Client, exceptând cazurile când este impus prin lege să răspundă Clientului la cererea de contact.

Newsletter – modalitate de comunicare de către Georoof Clientului a informației despre oferte, produse, servicii, promoții, fără niciun angajament din partea Georoof, prin orice căi de comunicare disponibile Georoof. Newsletter-ele sunt trimise Clientului doar dacă acesta și-a exprimat acordul să le primească.
Acești termeni și condiții sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului georoof.ro supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare.
Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului site, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți Utilizatorii / Clienții.
Prin accesarea site-ului georoof.ro Utilizatorii / Clienții consimt să respecte Termenii și Condițiile prezentate precum și legislația aplicabilă.
Promoțiile și ofertele prezente pe site-ul georoof.ro sunt valabile în limita disponibilităților.
Georoof.ro poate conține și link-uri către alte site-uri. Georoof nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de acestea precum și de orice altă informație menționată pe aceste site-uri.
O dată ce a plasat cererea, Clientul este de acord să fie contactat de către Georoof sau partenerii acestuia, prin orice mijloc de comunicare disponibil, pentru a comunica detalii despre produsele și serviciile solicitate, disponibilitatea acestora, prețuri și costuri, promoții, condiții, pentru a afla detalii necesare pentru furnizarea acestora, plată, precum și pentru comunicarea sau colectarea oricărei informații care sunt necesare prestarea serviciilor sau vânzarea produselor așa cum este prevăzut în prezența secțiune de Termeni și Condiții.
Clientului îi sunt asigurate toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare, inclusive dreptul de a fi informat, dreptul de retragere din contract și drepturile prevăzute de legislația în domeniul protecției datelor cu character personal, dacă este cazul.
Georoof colectează informații, inclusiv date cu caracter personal, atunci când Clientul se înregistrează pe site-ul georoof.ro, completează formularele și utilizează instrumentele georoof.ro. Mai multe detalii poți afla accesând secțiunea Politică de Confidențialitate.
Refuzul Utilizatorului / Clientului de acceptare a Termenilor și condițiilor georoof.ro furnizare face imposibilă solicitarea serviciilor și utilizarea site-ului georoof.ro.
Georoof nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terț o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Georoof a obligațiilor sale și pentru daunele care ar putea rezulta din utilizarea Produselorși Serviciilor intermediate de către acesta.
Legea aplicabila pentru relatiile cu Georoof este legea română. Eventualele litigii care ar putea apare între Georoof și Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele de judecată competente din România.